Vsi naši naročniki

Naši naročniki so predvsem državni organi, javne agencije in zavodi, občine in upravljavci gospodarske javne infrastrukture.

Ministrstva

 • Ministrstvo za okolje in prostor
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Ministrstvo za finance

Organi v sestavi ministrstev

 • Geodetska uprava RS
 • Direkcija RS za infrastrukturo
 • Direktorat za informacijsko družbo

Občine

 • Mestna občina Celje
 • Mestna občina Kranj
 • Mestna občina Maribor
 • Mestna občina Novo mesto
 • Občina Železniki..

Tujina

 • Državna geodetska uprava Republike Hrvaške
 • Ministrstvo za finance Republike Hrvaške
 • Agencija za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije
 • Javno podjetje za državne ceste Republike Severne Makedonije
 • Republiška geodetska uprava Srbije
 • Kosovska katastrska agencija
 • Ministrstvo za promet in pomorske zadeve Republike Črna gora