89039

Operacija: Pametne naprave, mobiteli ter plaforme v aktivnem omrežju Akronim. PAKT

Obdobje izvajanja operacije: 01. 07. 2017 – 30. 04. 2020

Namen operacije:

 1. Podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije »Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije«.
 2. Testiranje oziroma demonstracija v okviru pilotno/demonstracijskega projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

Ključni cilji operacije:

 1. Cilj: Virtualni rezervoarji energije v procesih. Opis: Zajeti energetsko fleksibilnost iz virtualnih rezervoarjev v procesih pri vključenih industrijskih odjemalcih brez škodljivega vpliva na poslovni proces.
 2. Cilj: Agregacijsko trgovalna platforma. Opis: Vzpostaviti agregacijsko trgovalno platforma za deležnike v verigi dobave in uporabe električne energije, ki je namenjena vsem deležnikom trga.
 3. Cilj: Povezovanje števca v sistem trgovanja z energijo. Opis: Števec AM550 opremiti z dodatnim vgrajenim komunikacijskim modulom za povezovanje na sistem trgovanja z energijo.
 4. Cilj: Razviti platformo za izdelavo števca električne energije, skladnega s standardom IEC61850. Opis: Razvili bomo platformo za naslednjo generacijo digitalnih števcev električne energije.
 5. Cilj: Izdelava NB-LTE komunikacijskega modula. Opis: Razvit in verificiran komunikacijski modul s tehnologijo NB-LTE za AM550 števec.

Partnerji konzorcija za izvedbo operacije:

 1. A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
 2. BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o.
 3. ELPROS elektronski in programski sistemi d.o.o.
 4. GEODETSKI ZAVOD CELJE izvajanje strokovno-operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o.
 5. IGEA, Svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o.
 6. INEA – informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (prijavitelj)
 7. ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d.d.
 8. METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o.
 9. SELTRON družba za proizvodnjo, trgovino in posredništvo d.o.o.
 10. SEMANTIKA, informacijske tehnologije, d.o.o.
 11. SIPRONIKA družba za razvoj, proizvodnjo, projektiranje in trženje elektronskih in računalniških sistemov d.o.o.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.