ozadje_oblaki-n

iNepGeo: Integrirana upravljavska platforma za nepremičnine

Trajanje: 9. 7. 2020 do 8. 7. 2022

Vrednost projekta: 758.890,50 €

Sofinanciranje: 298.851,82 €

Partnerji projekta: Igea d.o.o., Imagine d.o.o.

Namen projekta je razvoj skupnega produkta podjetja Igea d.o.o. in podjetja Imagine d.o.o. z naslovom iNepGeo.  Modul iNepGeo je namenjen reševanju problema neusklajenosti in težavnosti usklajevanja podatkovnih baz (zemljiški kataster in zemljiška knjiga) vezanih na GIS (geografski informacijski sistem) in baze podatkov, s katerimi razpolagajo upravljavci nepremičnin.

Modul po povezoval obstoječo Integralno GIS platformo podjetja Igea in rešitev Inep.web podjetja Imagine, ki je namenjena upravljanju z velikim številom nepremičnin. Inep.web omogoča vodenje enotne obširne evidence na enem mestu, podroben nadzor in različne analize nad vsemi vrstami nepremičnin.

Problem, ki ga rešuje modul iNepGeo je nepreglednost in neurejenost podatkovnih baz pri posameznih upravljavcih nepremičnin, kar povzroči nepreglednost statusov obstoječih nepremičnin (stanje, lastništvo, lokacija ipd.). V praksi to v prvi vrsti pomeni zamudno pregledovanje in analiziranje podatkov o stanju nepremičnin, v najslabšem primeru pa lastnik ali upravljalec sploh ne ve za nepremičnino, ki jo ima v upravljanju ali pa upravlja z nepremičnino, ki v resnici ni njegova. Tehnološko produkt naslavlja problem različnih standardov podatkovnih baz v različnih nepremičninskih sistemih (državah).

Modul bo razvit po najnovejših smernicah za razvoj storitev s področja pametnih okolij in bo vključeval standardizirane API vmesnike, ki bodo zgrajeni na osnovi NGSI protokolov (priporočeni s strani EU CEF programa, OASC združenja in FIWARE iniciative). Kot podlaga za harmonizacijo storitev bodo uporabljene večletne izkušnje partnerjev na področju uvajanja INSPIRE direktive.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si