89039

Spletni dogodek: Podatkovno podprte platforme za gospodarjenja kmetij

Trajanje: 8. 3. 2022, 10.00-12.00

Vabimo vas na delavnico z naslovom »Podatkovno podprte platforme za podporo gospodarjenja kmetij«. Delavnica je organizirana v okviru projekta EKOGEN z naslovom: “Ekonomika kmetovanja s podporo geoprostorskih analiz“.

Delavnica sodi tudi v okvir aktivnosti EO4GEO sektorskega zavezništva, ki je del ERASMUS+ programa. Podprta je tudi s stani IKT horizontalne mreže pri SRIP PMiS.

Na delavnici bodo v prvem delu predstavljene platforme za dostop in uporabo prostorskih in satelitskih podatkov s praktičnimi prikazi uporabe. V drugem delu bo predstavljena platforma FarmManager, ki je namenjena podpori gospodarjenju kmetij. Platforma je v okviru projekta EKOGEN dopolnjena z možnostjo uporabe prostorskih in satelitskih podatkov.

Delavnica bo potekala preko spletne platforme Zoom.

Program delavnice:

10.00-10.05 Uvodni nagovor
10.05-10.10 Na kratko o EO4GEO; Martin Puhar, IGEA
10.10-10.20 EKOGEN in digitalizacija v kmetijstvu; Daniel Copot, ITC / DIH Agrifood
10.20-10.35 Odprti GIS podatki in storitve; Martin Puhar, IGEA
10.35-10.50 Satelitski podatki – kaj lahko vidimo iz dnevne sobe; Martin Puhar, IGEA
10.50-11.00 Odmor
11.00-11.20 Farm Manager – Ekonomika poslovanja in kalkulacije; Damjan Jerič, KGZS Zavod MS
11.20-11.35 Farm Manager – Nove funkcionalnosti; Tomaž Bokan, ITC Murska Sobota
11.35-11.50 Farm Manager – Arhitektura rešitve; Matej Brumen, FERI Maribor
11.50-12.00 Zaključki in povzetek dogodka

Za registracijo izberite to povezavo.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si