O podjetju

Podjetje IGEA

Geografski informacijski sistemi (GIS) so že od ustanovitve leta 1989 rdeča nit dejavnosti podjetja IGEA d.o.o. Bogato znanje in izkušnje nadgrajujemo v celovit pristop pri izvajanju storitev na področju prostorske informatike, evidentiranja nepremičnin, upravljanja infrastrukture in načrtovanja prostora.

Smo eno redkih podjetij, ki razvija državne zemljiško-katastrske sisteme v več državah: Slovenija, Hrvaška, Severna Makedonija, Srbija.

Razpolagamo s certifikatoma ISO 9001:2015 in SIST ISO/IEC 27001:2013, smo Oracle GOLD partnerji, imamo pa tudi NATO C3 Agency BOA certifikat. Pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost imamo registrirano raziskovalno skupino pod številko 1504.

Zgodovina

Sestrska podjetja

Igea Holding (Ljubljana)

Igea Holding je družba namenjena upravljanju skupine podjetij in razvoju mednarodnih trgov. Skupina podjetij v okviru Igea Holdinga deluje na področju GIS, na področju razvoja državnih nepremičninskih sistemov, na področju evidentiranja nepremičnin in na področju upravljanja z javno infrastrukturo. Podjetje Igea d.o.o. je del skupine podjetij Igea Holding.

Igea MAK (Severna Makedonija)

Podjetje Igea MAK je bilo ustanovljeno leta 2007 v Skopju in je zadolženo za razvoj in uvajanje sodobnega elektronskega katastra nepremičnin v Republiki Severna Makedonija. Podjetje sodeluje pri aktivnostih uvajanja sistematičnega upravljanja javnih cest z uvajanjem sistema RAMS (angl. Road Asset Management System). V podjetju so zaposleni lokalni strokovnjaki s področja informatike in geodezije.

RGC (Srbija)

Podjetje RGC (srb. Regionalni geoinformatički centar) je bilo ustanovljeno leta 2018 v Beogradu. Podjetje je osredotočeno na razvoj informacijskega sistema katastra nepremičnin in izboljšanju kakovosti podatkov o nepremičninah v Republiki Srbiji. V podjetju so zaposleni lokalni strokovnjaki s področja informatike in geodezije.